Duurzame installatietechniek was al een trend voordat het woord duurzaam een hype werd. Zeker in de wereld van de centrale verwarmingstoestellen is door de jaren heen enorme vooruitgang geboekt. De innovatiekracht heeft bedrijven gestimuleerd om verwarmingstoestellen door te ontwikkelen.

Henk Sijbring
Voorzitter De Nederlandse Verwarmingsindustrie i.o.

Dat heeft geleid tot een veel hoger rendement per toestel én afname van het aardgasverbruik. In 1980 was het gemiddeld aardgasverbruik per woning nog circa 3500 kuub, in 1990 was het gemiddeld gasverbruik per woning al gehalveerd* !

En ook nu zet die duurzame en dus innovatie-gedreven ontwikkeling door. Echter voor duurzame installatietechniek, specifiek voor het verwarmen van de gebouwde omgeving, zijn cruciale randvoorwaarden nodig. Eén daarvan is het behoud van het bestaande aardgasleidingnetwerk. Dit netwerk kan nu al ingezet worden voor CO2 vrije -en dus duurzame- gassen en is bovendien vele malen goedkoper dan de aanleg van een compleet nieuw elektriciteitsnetwerk of de aanleg van warmte-netten. Bovendien kan het huidige netwerk ook een belangrijke rol spelen bij opslag van duurzame wind-zon stroom die is omgezet middels het power-to-gas principe.

Een andere essentiële randvoorwaarde voor duurzame installatietechniek is blijven investeren in goed opgeleide en kundige installateurs. De verwarmingsinstallatie kan nog zo zuinig en duurzaam zijn, als het toestel niet goed wordt geïnstalleerd, ingeregeld en onderhouden dan heeft dat per direct een nadelig resultaat. Het instellen en inregelen bij oplevering en in stand houden van de juiste waarden is minstens zo belangrijk als enkel de juiste componenten aanschaffen. Dat is van toepassing voor een traditionele verwarmingsinstallatie maar geldt ook zeker voor een hybride verwarmingsinstallatie. Immers moet bij een hybride naast de ketel óók het warmtepompdeel optimaal ingeregeld worden. Daarom leiden de fabrikanten binnen De Nederlandse Verwarmingsindustrie jaarlijks meer dan tienduizend installateurs op, zodat duurzame installatietechniek op het netvlies blijft.

bron: Temperatuur gewogen aardgasverbruik in Nederland in gebouwen met een Centraal Verwarmingssysteem (CBS Statline)