Veel bedrijven bereiden zich, naar aanleiding van de coronacrisis, voor op verschillende scenario’s. En hoewel de activiteiten in de installatiesector nog behoorlijk door lopen, zit de uitdaging op korte termijn hoe er gewerkt kan worden binnen 1.5 meter afstand. Met deze nieuwe richtlijnen wordt het eerder complexer dan dat het werk slimmer en efficiënter kan worden uitgevoerd.

Terwijl de energietransitie top-of-mind zou moeten zijn, is de corona-crisis het gesprek van de dag  Vanuit het Klimaatakkoord is aardgas-loos bouwen de nieuwe standaard. Woningcorporaties en gebouweigenaren moeten gaan kiezen voor alternatieve oplossingen voor het verwarmen van woningen en gebouwen. Ingewikkelde keuzes voor de lange termijn, waar flinke investeringen mee gemoeid zijn, terwijl de (door)ontwikkeling van alternatieve verwarmingssystemen nog in volle gang is.

Zaken slimmer en eenvoudiger in richten, gemakkelijker voor de installateur, veiliger voor de bewoner

Dat het slimmer en eenvoudiger kan, blijkt allereerst uit de oprichting van de Nederlandse Verwarmingsindustrie, in juli 2019. Ook Rogafa (branchevereniging van fabrikanten van rookgasafvoersystemen) is onderdeel van de Nederlandse Verwarmingsindustrie. Als stakeholder kunt u nu terecht bij één loket voor alle vraagstukken op het gebied van comfortabel verwarmen van woningen en gebouwen.

Daarnaast proberen de fabrikanten de rookgasafvoersystemen zodanig te ontwerpen dat installatie zo eenvoudig mogelijk is. Naast nieuwe ontwikkelingen en systeeminnovaties blijft de veiligheid van de traditionele gas-aangesloten toestellen cruciaal. De verplichte certificering van cv-installateurs (helaas uitgesteld tot -naar verwachting- 2021) zal hier zeker een bijdrage aan leveren.

Rogafa is eenduidig en helder als het aankomt op het meest veilige systeem: het concentrische rookgasafvoersysteem. In de montagerichtlijn, ‘het nieuwe beugelen’, dat inmiddels als standaard wordt gebruikt door professionele installateurs, wordt het veilig beugelen van rookgasafvoersystemen eenvoudig uitgelegd. Op deze manier proberen de toeleverende bedrijven zaken slimmer en eenvoudiger in te richten, gemakkelijker voor de installateur, veiliger voor de bewoner.

Peter Laros

 

 

Peter Laros, Algemeen Directeur Ubbink BV
Namens de Vereniging van fabrikanten van rookgasafvoersystemen, Rogafa