Water is van essentieel belang in ons dagelijks bestaan: als drinkwater maar vooral ook als tapwater. Dat het tap en drinkwater gezuiverd moet worden spreekt voor zich. Het water moet ook aan een minimale temperatuur voldoen [55 ̊ Celsius aan het tappunt conform het Bouwbesluit] om de veiligheid te garanderen en Legionella te voorkomen.

Henk Sijbring – Voorzitter De Nederlandse Verwarmingsindustrie i.o.

De vraag naar water wordt steeds groter, terwijl het tegelijkertijd steeds schaarser wordt. En voor warm tapwater geldt: hoe groter de vraag, des te groter de energievraag en dus de CO2 uitstoot.
Qua comfort willen we er zeker niet op achteruit, maar hoe kunnen we dan toch met een goed gevoel toch een warme douche nemen?

In moderne, goed geïsoleerde woningen wordt het aandeel tapwater (300 m3 gas) steeds dominanter binnen het energieverbruik in woningen. De traditionele cv-ketel levert trouw de gevraagde hoeveelheden warm water, evenals de direct en indirect gestookte boilers (respectievelijk op gas en elektriciteit). Het kan energiezuiniger als opgewekte zonne-energie via een zonneboiler wordt gebruikt om het eigen tapwater voor te verwarmen. Zodoende is er minder energie nodig om de gevraagde 55 ̊Celsius te bereiken én wordt CO2 uitstoot gereduceerd.

De hybride verwarmingsoplossing, de standaard hr-ketel in combinatie met de warmtepomp, is een duurzaam én flexibel alternatief voor de bestaande bouw. Door de combinatie van technieken heeft de hybride geen groot voorraadvat nodig. Het tapwaterrendement van de nieuwste generatie hr-ketels is gestegen naar meer dan 90% door productinnovaties (zoals PFHRD); waardoor er efficiënt en energiezuinig tapwater bereid wordt. Kortom gegarandeerd woongenot en comfort.

Energiebesparende maatregelen die óók inzetten op minder waterverbruik met behoud van comfort zitten in andere innovaties, zoals: een douchewisselaar en een recirculatiesysteem. Bij een douche met een warmte-terugwinsysteem wordt het douchewater, dat nog circa 35 ̊Celsius is, geleid langs een warmtewisselaar. De warmte daaruit wordt overgedragen aan het koude water waardoor er minder warm water bijgemengd hoeft te worden. Het recirculatiesysteem gebruikt hetzelfde douchewater steeds opnieuw. Tijdens iedere douchebeurt wordt het warme water opgevangen én direct gefilterd. Om dit schone én relatief warme water terug op douchetemperatuur te brengen, vraagt slechts een fractie aan energie. Zonder in te leveren op comfort kan dus toch een besparing worden gerealiseerd. Zowel op het verbruik van water als ook op energie én CO2 uitstoot.