‘Midden in de toekomst’, het thema van VSK2020. Die toekomst wordt vandaag de dag gemarkeerd door termen als: klimaatoplossingen, energietransitie, duurzaamheid en digitalisering.
In de praktijk blijkt de toekomst een wereldwijde uitdaging! Voor de Nederlandse maakindustrie ligt daar een enorme kans. Door te onderscheiden op veiligheid, kwaliteit én betrouwbaarheid maar ook op het ontwikkelen van CO2 vrije technologie en dito oplossingen kan de Nederlandse maakindustrie zich mondiaal positioneren als gidsland bij uitstek!

Binnen Nederland staat de energietransitie hoog op de agenda. Binnen de gebouwde omgeving gaat het meer specifiek om de zogenaamde warmtetransitie. Deze heeft in rap tempo voor een diversiteit aan verwarmingsoplossingen gezorgd. Maar welke oplossing is geschikt voor welke situatie?

Installateurs vervangen jaarlijks circa 350.000 traditionele cv-ketels en worden dus regelmatig met die specifieke vraag geconfronteerd. Een verantwoorde keuze die een duurzame warmtetransitie rechtvaardigt hangt, -naast gezinssamenstelling, ouderdom van het huis, mate van isolatie-, vooral af van de volgende 3 factoren:

  • het natuurkundige principe
  • de energetische waarheid
  • de (financiële) haalbaarheid

Coen van de Sande | Directeur De Nederlandse Verwarmingsindustrie

In de rol van adviseur zal de installateur vaak, in samenspraak met de klant, het financiële aspect bespreken. De overige 2 factoren blijven vrijwel altijd buiten beschouwing. Echter verantwoorde verduurzaming kan niet zonder het natuurkundige principe én de energetische waarheid. Om energieverbruik en emissie van de gebouwde omgeving inzichtelijk te maken, is het noodzakelijk dat er een nationale database wordt ontwikkeld waarin het mogelijk is om daadwerkelijk gerealiseerde energieprestaties van de gebouwde omgeving te monitoren. Dit geeft ons het geschikte handvat om de middels berekeningen theoretische voorspelde energieprestaties te valideren.

Om midden in deze toekomst overeind te blijven is het opleiden, van zowel de installateurs die nu actief zijn als de nieuwe instromers, rand-voorwaardelijk. Met alle nieuwe verwarmingsoplossingen zal de opleidingsvraag enorm toenemen. Alleen door een ketengerichte aanpak kan invulling gegeven worden aan die vraag. Een intensieve samenwerking tussen installateurs, fabrikanten én onderwijsinstellingen is hiervoor een vereiste. Hoog op de agenda van dit samenwerkingsverband is het werven van nieuw talent.
Om installateurs veilig en efficiënt het vak te laten beoefenen, houden de fabrikanten -verenigd in de Nederlandse Verwarmingsindustrie- bij de ontwikkeling van nieuwe producten rekening met eenvoudige montage én installatieveiligheid. De toekomst die we samen mogelijk maken, is gisteren al begonnen!