De bepalingsmethode voor de energieprestatie van alle gebouwen (woningen en utiliteit, bestaand en nieuw) wordt per 1 januari 2021 de NTA 8800. De energieprestatie wordt vanaf dat moment bepaald aan de hand van drie indicatoren:

· de energiebehoefte in kWh per m² gebruiksoppervlakte per jaar (kWh/m².jr)
· het primair fossiel energiegebruik, in kWh per m² gebruiksoppervlakte per jaar (kWh/m².jr)
· het aandeel hernieuwbare energie in procenten (%)

Dit wordt berekend op basis van gebouweigenschappen, installaties en standaard gebruikersgedrag.

Voor het uitrekenen van de energieprestatie volgens de NTA 8800 zijn verschillende geattesteerde softwareprogramma’s vanaf  (1 juli) beschikbaar!

De geattesteerde software is geschikt voor het berekenen van de energieprestatie van een gebouw volgens de NTA 8800, die geldt vanaf 1 januari 2021. Bijvoorbeeld bij de voorbereiding ten behoeve van een vergunningsaanvraag. Met deze software is het nog niet direct mogelijk berekeningsresultaten of een energielabel te registreren, dit kan pas vanaf de ingangsdatum van de NTA 8800.

Vanaf 1 juli zijn er drie leveranciers van de geattesteerde energieprestatie software:

· Uniec3
· BouwConnect
· Vabi

Verschillen opname protocollen volgens de NEN 7120 en NTA 8800

Er is onderzocht welke aanvullende informatie moet worden opgenomen voor de berekening van het energielabel conform de NTA 8800, vanuit de bepaling volgens de NEN 7120. Daarbij kan grotendeels van dezelfde gegevens gebruik worden gemaakt als voor de (eerder aangevraagde) omgevingsvergunning op basis van de NEN 7120. Voor enkele “aanvullende” gegevens kan gedurende de bouw zo mogelijk bewijslast worden verzameld. Het rapport over de benodigde aanvullende gegevens ter voorbereiding op het berekenen van de energieprestatie conform NTA 8800 is te vinden op de website (woningen en utiliteit).

Veel gestelde vragen:

De veel gestelde vragen met antwoorden staan op RVO.nl (woningen en utiliteit). Deze lijst wordt, afhankelijk van de actualiteit, steeds aangevuld. Als u zelf vragen heeft, laat het RVO weten. Dan kan RVO u verder helpen en bepalen of we uw vraag in het overzicht opgenomen wordt.

BRON: RVO