Om het geheel van klimaatinstallaties goed gedocumenteerd te krijgen, hebben de brancheverenigingen VLA (binnenlucht), NVKL (koeling) en de Nederlandse Verwarmingsindustrie intensief samengewerkt en is een goede basis gelegd om het binnenklimaat te verduurzamen.

De onderhoudsbestekken voor het binnenklimaat in de utiliteitsbouw zijn gereed. Deze klimaatbestekken zijn een aanvulling op het standaard projectbestek. Het is een instrument om prestaties (ventileren, koelen, verwarmen) te waarborgen en de levensduur van het apparaat of toestel te verlengen. Bovendien draagt een goed onderhouden binnenklimaatinstallatie bij aan het comfort én de gezondheid van de eindgebruiker.

In het onderhoudsbestek zijn normen vastgelegd gericht op het realiseren van een duurzaam en energiezuinig binnenklimaat. Het Rijksvastgoedbedrijf zal deze bestekken als leidraad gebruiken voor de aanbestedingen van klimaatinstallaties in gebouwen.

Met de oplevering van de onderhoudsbestekken voor het binnenklimaat is fase één afgerond. Aanvullend zal ook het bestek ‘ontwerp & installatieniveau’ ontwikkeld worden. Door ontwerpuitgangspunten vast te leggen en eenduidige ontwerpspecificaties te hanteren kan de kwaliteit van een installatie gewaarborgd worden.

Een totaal overzicht van de onderhoudsbestekken zijn beschikbaar voor alle professionals in de branche, op de website: www.Binnenklimaatbestekken.nl

Download