Feestelijke lancering van de Nederlandse Verwarmingsindustrie tijdens Vakbeurs Energie.

Persbericht=

Den Bosch, 8 oktober 2019. Op 2 juli jongstleden was de formele aftrap van De Nederlandse Verwarmingsindustrie een feit. Nu was het moment daar om de nieuwe branchevereniging ook voor het grote publiek te lanceren. Het werd een inspirerende bijeenkomst waarbij natuurlijk de rol van de Nederlandse Verwarmingsindustrie tijdens de warmtetransitie centraal stond.
Ferdi Licher, Directeur Bouwen en Energie van BZK opende met een keynote.

Tijdens het paneldebat onder leiding van Remco de Boer, werd gretig ingegaan op een aantal stellingen zoals: keuzevrijheid voor de burger of doorzettingsmacht voor de gemeenten.
De betrokkenheid en interactie vanuit de zaal was groot. Oscar Dusschooten, (wethouder Gemeente Tilburg), David Smeulders, (Professor TU Eindhoven), Eddy Veenstra (Rendo Netbeheer) en Coen van de Sande (Directeur van de Nederlandse Verwarmingsindustrie) kregen stellingen voorgeschoteld over bijvoorbeeld het tempo van de energietransitie als ook de kosten ervan. Hoe de warmtetransitie ook vorm gaat krijgen, zonder het productportfolio van de Nederlandse Verwarmingsindustrie gaat de warmtetransitie niet slagen.

Na alle zorgvuldige voorbereidingen bestaat de Nederlandse Verwarmingsindustrie inmiddels uit 5 secties en ruim 30 leden. Binnen de vereniging worden de krachten gebundeld op het gebied van warmteopwekking, distributie- en afgiftesystemen, boilers, lucht- en stralingsverwarming en rookgasafvoersystemen. De gezamenlijke kennis en kunde, van deze gerenommeerde partijen, zal blijken uit de marktgerichte benadering waarbij duurzaam en comfortabel verwarmen van de gebouwde omgeving centraal staat. Naast het ontwikkelen van producten wil de Nederlandse Verwarmingsindustrie met het productportfolio een bijdrage leveren aan circulariteit en CO2 reductie.