Dinsdag 2 april was een belangrijke dag voor De Nederlandse Verwarmingsindustrie [in oprichting]. Op locatie van Remeha in Apeldoorn kwamen alle bestuurders bijeen van de brancheverenigingen VLS (lucht & stralingsverwarmingssystemen), Rogafa (rookgasafvoer), DWHA (boilers), VFK (warmteopwekking) en leden van de sectie Distributie & Afgiftesystemen (voorheen VSR) om de mogelijkheden van een samenwerking onder De Nederlandse Verwarmingsindustrie te verkennen. Al vrij snel was er op abstract niveau overeenstemming over een aantal concrete thema’s die de nieuwe vereniging gaat oppakken: lobby, arbeidsmarkt, veiligheid, digitalisering én het informeren van de markt in de breedste zin van het woord. Daarnaast is er commitment naar elkaar en FME uitgesproken om gezamenlijk verder te gaan en heeft branchemanager Coen van de Sande mandaat gekregen om eea concreet uit te werken. In de komende weken wordt achter de schermen gewerkt aan het vormgeven van de verenigingscontouren. Nog voor de zomer zullen de partijen weer bij elkaar komen om een definitief besluiten te nemen.