Het borgen van de continuïteit van technische installaties is cruciaal. FME, Techniek Nederland en een groot aantal branches, waaronder de Nederlandse Verwarmingsindustrie appelleerden hieraan op 10 april jl. in een gezamenlijke brief richting het Rijk. In navolging van deze brief, komt FME met een voorstel hoe om te gaan met inspectie en keuring van technische installaties tijdens de coronacrisis.

Er is namelijk onduidelijkheid ontstaan in de markt over:
– wettelijke keuringstermijnen,
– het verlopen van certificaten voor personen, ondernemingen en systemen en
– de handhaving daar op.

FME gaat graag met het Rijk, keuringsinstanties en relevante marktpartijen in de installatiesector in gesprek om hierover heldere en uniforme afspraken te maken. Daarom is alvast een overzicht gemaakt van relevante keuringen en inspecties van technische installaties in gebouwen en geeft een eerste advies hoe hier praktisch mee omgegaan kan worden.

Met deze publicatie wordt concreet invulling gegeven aan de verklaring “Samen doorbouwen aan Nederland”, waarin branches en opdrachtgevers samen verklaren werkzaamheden zoveel mogelijk door te willen laten gaan.

Keuringen en inspecties tijdens COVID-19