De verscherpte maatregelen rondom het Corona-virus, zorgen ervoor dat ook de verenigingsbijeenkomsten tot 1 juni op een andere manier zullen plaatsvinden. In bijna alle gevallen, zal gebruik worden gemaakt van een zogenaamde conference call, deelnemers ontvangen daar een uitnodiging voor.

De Algemene Ledenvergadering van De Nederlandse Verwarmingsindustrie van 12 mei aanstaande zal worden uitgesteld tot een nader te bepalen datum.

Onderstaand een overzicht van de online-bijeenkomsten:

  • 2 april | 10:00 uur | Conference Call | Communicatie Commissie
  • 6 april | 11:00 uur | Conference Call   | Technische Commissie VEDIB
  • 7 april | 16:00 uur | Conference Call  | Sectievergadering Warmteopwekkers
  • 8 april | 13:00 uur | Conference Call  | Algemene Ledenvergadering VEDIB
  • 9 april | 15:00 uur | Conference Call  | Lobby Commissie
  • 9 april | 17:00 uur | Conference Call  | Algemene Bestuursvergadering
  • 12 mei | Algemene Ledenvergadering wordt verzet naar een nader te bepalen datum
  • 12 mei | ??:00 uur | Conference Call | Sectievergadering Afgifte & Distributie
  • 14 mei | 10:00 uur | Conference Call | Technische Commissie Afgifte & Distributie