Op 24+25+26 maart vindt Building Holland plaats in de RAI in Amsterdam. De Nederlandse Verwarmingsindustrie is er bij op 24 maart tijdens een paneldiscussie onder leiding van het Rijksvastgoedbedrijf.

‘De meerwaarde van marktplaatsen in de route naar een circulaire economie’.

Het RVB wil in gesprek met voor- en tegenstanders van digitale marktplaatsen en bespreken of en wanneer deze marktplaatsen zinvol zijn, welke randvoorwaarden nodig zijn en wat het  milieutechnisch oplevert.
Deze paneldiscussie, onder leiding van Bert Albers en Saskia Hesselink, vindt plaats van 10:45-12:15 uur in de stand van het Rijksvastgoedbedrijf/ Cirkelstad.

Circulair bouwen en de circulaire economie

Circulair bouwen is het zo effectief mogelijk hergebruiken van grondstoffen en materialen in het gehele bouwproces. Zo wordt de uitputting van grondstoffen voorkomen. Circulair bouwen is een begrip afkomstig vanuit de circulaire economie. Een gebouw is circulair als bij de bouw en het onderhoud ervan grondstoffen en materialen in een gesloten kringloop worden gehouden zonder schadelijke emissies.

Het Rijksvastgoedbedrijf wil het hergebruiken van grondstoffen eenvoudig maken. Hebben marktplaatsen hierin een toekomst? Of zijn andere vormen kansrijker. Hoe ontstaat de optimale verbinding tussen koper en verkoper? Een aantal vragen die gegarandeerd aan bod komen tijdens de paneldiscussie.