Op donderdag 6 februari is het moment daar! Op het Binnenklimaat Theater, tijdens de VSK-beurs, zullen de bestekdocumenten ‘Ontwerp & Realisatie’ overhandigd worden aan het Rijksvastgoedbedrijf. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft, met circa 12 miljoen vierkante meter aan gebouwoppervlak, een voorbeeldfunctie en zal deze bestekken als leidraad gebruiken voor de aanbestedingen van gebouwen en klimaatinstallaties. Een goed ontworpen, geïnstalleerd en onderhouden klimaatinstallatie is essentieel voor de energie-efficiëntie, levensduur en de kwaliteit van het binnenklimaat.

Uitreiking klimaatbestekken tijdens VSK2020

De binnenklimaatbestekken zijn een instrument om kwaliteitseisen te stellen aan installaties (op het gebied van koelen, verwarmen en ventileren) en daarnaast ook de levensduur van het apparaat of toestel te verlengen. In de Ontwerp & Realisatie bestekken komen ontwerpuitgangspunten én eenduidige ontwerpspecificaties samen in een nieuwe kwaliteitsstandaard. De in 2019 gelanceerde Onderhoud & Beheer bestekken leggen onderhoudsvoorschriften vast met handzame en pragmatische checklists, gericht op het optimaal onderhouden van installaties.

De klimaatbestekken zijn een initiatief van de FME brancheverenigingen NVKL (koeling), VLA (ventilatie) en de Nederlandse Verwarmingsindustrie. Adviesbureau DWA heeft de expertise van deze vooruitstrevende brancheverenigingen, het Rijksvastgoedbedrijf en haar eigen kennis verwerkt in deze kwaliteitsstandaarden. De binnenklimaatbestekken zijn een goede en praktische basis om het binnenklimaat van (rijks)gebouwen te verduurzamen middels goed ontworpen en onderhouden installaties.

De bestekken worden ‘symbolisch’ overhandigd op het Binnenklimaat Theater door de voorzitters van de brancheverenigingen – Erik van Heuveln (VLA), Mart Peeman (NVKL), Henk Sijbring (de Nederlandse Verwarmingsindustrie) – en Jaap Dijkgraaf (directeur DWA, voorzitter TVVL) aan Erik van ‘Hof, kennismanager Rijksvastgoedbedrijf. De bestekken zijn, begin maart,  beschikbaar voor alle professionals in de branche en worden gepubliceerd op www.binnenklimaatbestekken.nl