Op 30 maart 2020 heeft het kabinet haar visie Waterstof en routekaart Groengas gelanceerd. FME, de vertegenwoordiger van de Nederlandse technologische industrie, is door de Tweede Kamer gevraagd om haar zienswijze op beide documenten te geven. In dit position paper gaat FME hier verder op in.

De Nederlandse Verwarmingsindustrie heeft, als gelieerde branche van FME, concreet input geleverd op de zienswijze met betrekking tot de routekaart Groengas.

“FME is ervan overtuigd dat groengas een onmisbare rol heeft te vervullen in de toekomstige energievoorziening. Groengas is in veel gevallen het meest haalbare en betaalbare alternatief voor aardgas; de infrastructuur hoeft niet of nauwelijks te worden aangepast en ook de productiesystemen en -processen blijven gelijk. Met de routekaart Groengas wordt een eerste aanzet gedaan om de ambitie van 70 PJ Groengas in 2030 te realiseren. FME is van mening dat de ambitie van 70 PJ in 2030 haalbaar is als de vraag naar Groen gas wordt vergroot en maximaal wordt ingezet op innovaties. Hieronder zal FME verschillende aanbevelingen doen op de routekaart Groengas.”

Zowel FME als de Nederlandse Verwarmingsindustrie pleit voor een aantal aanbevelingen:

1. Subsidieregeling CO2-vrije gassen
2. Hybridiseren in combinatie met Groen gas is een eindoplossing
3. Overige randvoorwaarden
– Verplicht bijmenging
– Verkorten doorlooptijd vergunningentrajecten
– Wegnemen Wet- en regelgeving

Vrijdag 8 mei is dit position paper aangeboden aan de woordvoerders van de vaste kamer commissie van Economische Zaken van de Tweede Kamer.

FME-position paper Waterstof en Groen gas