Om te komen tot een goed klimaatakkoord zijn er diverse klimaattafels opgezet binnen het thema Elektriciteit en Industrie. Waterstof en de bijbehorende mogelijkheden waren geen onderwerp van gesprek.
Reden des te meer om met een aantal partners aan de slag te gaan. De eindrapportage ‘Waterstof in het klimaatakkoord’ is tot stand gekomen dankzij:

De Gemeynt, Economische Zaken & Klimaat, Unie van Waterschappen, IPO, TNO, Gasunie, Tennet, Stedin/ Netbeheer Nederland, Nuon, Engie, Energie Nederland, Greenpeace, De Nederlandse Verwarmingsindustrie, FME, Air Liquide, Nouryon, Shell, NAM, Chemelot, VEMW, BioMCN.

Download