Ameland pakt verduurzaming integraal aan

De gemeente Ameland heeft in 2007 de doelstelling geformuleerd om binnen afzienbare tijd zelfvoorzienend te worden op het gebied van energie. De toenmalige burgemeester was de initiator van het project Duurzaam Ameland. Hij betrok enkele grootbedrijven bij het project, waarmee de gemeente een convenant sloot. Dit convenant heeft de afgelopen tien jaar diverse projecten uitgevoerd met als doel de energievoorziening op het eiland te verduurzamen. In de afgelopen jaren is ook de Amelander bevolking steeds nadrukkelijker bij de projecten betrokken geraakt.

Aanvankelijk ging het om kleine projecten:

  • onder meer een proef met het bijmengen van waterstof in het aardgasnet (inmiddels afgerond),
  • het plaatsen van zuinige WKK’s bij de zwembaden en
  • twee gasgestookte warmtepompen voor de verwarming van het nieuw gebouwde Natuurcentrum.

Ook zijn op Ameland diverse HRe-ketels geplaatst geweest. Na problemen met de onderdelenvoorziening zijn deze ook weer weggehaald en vervangen door gewone HR-ketels. Later werden de projecten omvangrijker. Samen met Eneco en Amelander Energie Coöperatie AEC heeft de gemeente een groot zonnepark aangelegd (23.000 panelen). Ook is het hele eiland voorzien van energiezuinige en vogelvriendelijke verlichting (Philips). Als aanvulling op het zonnepark werden verspreid over het eiland 45 brandstofcellen geplaatst bij MKB-bedrijven en bij verblijfsaccommodaties voor toeristen. In 33 gemeentelijke huurwoningen en 100 particuliere woningen werd in het kader van het convenant Duurzaam Ameland een hybride warmtepomp geplaatst. Het openbaar vervoer en de postbezorging op het eiland zijn volledig geëlektrificeerd.

EnergieNet Ameland

In de huidige fase van het convenant wordt gewerkt aan een integrale oplossing voor het totale energiesysteem op het eiland, inclusief de warmtevoorziening van bedrijven, toeristenaccommodaties en de ongeveer 1600 woningen op het eiland. Dit project heet EnergieNet Ameland en bestaat uit vier deelprojecten. Eén daarvan betreft het reduceren van de energievraag in de gebouwde omgeving. Daarnaast denken de convenantpartners aan het uitbreiden van het aantal hybride warmtepompen op het westelijke deel van het eiland, waar dan ook een hogedrukvergister wordt gebouwd voor de productie van groen gas uit rioolslib en keukenafval. Tegelijk onderzoekt het convenant de mogelijkheden voor de aanleg en geleidelijke uitbreiding van een warmtenet op het oostelijke deel van het eiland. Dit warmtenet zou gevoed moeten worden met de restwarmte van een grote brandstofcel, die nodig is om de gaswinningslocaties van NAM, vlak voor de kust van Ameland van duurzame elektriciteit te voorzien. Wanneer in de toekomst (2035) deze winningslocaties uit bedrijf worden genomen, wordt het warmtenet gevoed met aardwarmte.

Impact & betrokkenheid

Door verschillende technologieën toe te passen en verschillende gelijktijdige ontwikkelingen te ondersteunen doet Ameland veel ervaring op met het transitieproces. Daarbij worden zoveel mogelijk opties open gehouden. De Amelander bevolking is door middel van diverse discussie- en ontwerpsessies nauw betrokken bij de plannen. De Amelanders, zowel burgers als ondernemers, spelen ook een belangrijke rol bij het eerstgenoemde deelproject rond vraagreductie in individuele woningen en bedrijven. Omdat veel woningen op het eiland historisch zijn, vraagt dit om maatwerk.