Bestekdocumenten-klimaatinstallaties-verwarmingsindustrie

Het verduurzamen van het binnenklimaat in de utiliteitsbouw blijkt een behoorlijk opgave. Dat weet ook het Rijksvastgoedbedrijf dat circa 12 miljoen vierkante meter in beheer heeft. Een goed onderhouden klimaatinstallatie draagt namelijk bij aan het comfort én de gezondheid van de eindgebruiker. Daarnaast is onderhoud essentieel voor de energie-efficiency en levensduur van installaties. Samen met het Rijksvastgoedbedrijf hebben brancheverenigingen NVKL (koeling), de Nederlandse Verwarmingsindustrie en VLA (ventilatie) het initiatief genomen om binnenklimaatbestekken op te stellen. Hiermee is een goede basis gelegd om het binnenklimaat van rijksgebouwen te verduurzamen.

Prestatie en levensduur omhoog

De klimaatbestekken zijn een instrument om prestaties (op het gebied van koelen, verwarmen en ventileren) te waarborgen en daarnaast ook de levensduur van het apparaat of toestel te verlengen. In de onderhoudsbestekken zijn normen vastgelegd gericht op het realiseren van een duurzaam en energiezuinig binnenklimaat. In de ontwerpbestekken komen ontwerpuitgangspunten én eenduidige ontwerpspecificaties samen waardoor de kwaliteit van klimaatinstallaties gewaarborgd wordt. Het Rijksvastgoedbedrijf zal deze bestekken als leidraad gebruiken voor de aanbestedingen van klimaatinstallaties in gebouwen. Daarnaast zijn de bestekken toegankelijk voor alle gebouweigenaren en -beheerders in Nederland.

Voorbeeldfunctie Rijksvastgoedbedrijf

Naast bestekken voor verwarming, zijn er ook bestekken voor ventilatie en koeling opgeleverd, in samenwerking met respectievelijk VLA en NVKL. Onderzoeksbureau DWA heeft als rapporteur alle informatie verwerkt tot richtlijnen in deze bestekdocumenten. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft, met circa 12 miljoen vierkante meter aan gebouwoppervlak, een voorbeeldfunctie en zal deze bestekken als leidraad gebruiken voor de aanbestedingen van klimaatinstallaties.

Oplevering & beschikbaarheid

Begin maart 2020 worden de bestekdocumenten opgeleverd. De bestekken zijn beschikbaar voor alle professionals in de branche en worden gepubliceerd op deze pagina: https://www.binnenklimaatbestekken.nl/