In Nederland worden circa 6,6 miljoen woningen verwarmd met een cv-ketel. Om een optimaal rendement te halen uit de cv-ketel is het verstandig de technische levensduur van de cv-ketel, dus inclusief de gebruikte materialen, in kaart te brengen. Uiteraard horen daar ook de onderhoudskosten bij. Bovendien wordt belangrijke informatie verkregen die bijdraagt aan de Nationale Milieudatabase.

Technische levensduur

Door middel van dit project wil de Nederlandse Verwarmingsindustrie kennis vergaren die inzicht geeft in de levensduur van de diverse onderdelen én dus een voorspelling op onderhoudscycli kan afgeven. Wanneer bekend is welke onderdeel disfunctioneert én waarom, kan het preventief vervangen van dat specifieke onderdeel een oplossing zijn. Zodoende is het mogelijk te besparen op onderhoud én reparatiekosten en kan de levensduur van de ketel als geheel verlengd worden.

Gebouwimpact op de Nationale Milieudatabase

Klimaatinstallaties, zoals bijvoorbeeld een CV-ketel, dragen bij aan de milieuscore van een gebouw. Bovendien telt de impact van een klimaatinstallatie vaker mee, omdat een gebouw de levensduur van een klimaatinstallatie vaak overtreft. De levensduurstudie is erop gericht de technische levensduur van de CV-ketel te verlengen. Een gebouw voorzien van deze specifieke CV-ketel scoort daarmee beter in de Nationale Milieudatabase. Dit komt uiteraard ten goede van het milieu en is tegelijkertijd een kwaliteitskenmerk van de CV-ketels van de leden van de Nederlandse Verwarmingsindustrie.

Samenwerkende partijen

Een aantal grote ketelfabrikanten, verenigd in de Nederlandse Verwarmingsindustrie, werkt in dit project samen om de levensduurstudie te realiseren.

Afronding/ oplevering levensduurstudie

De levensduurstudie CV-ketels wordt in maart 2020 afgerond.