De energietransitie is onderwerp van gesprek en binnen de gebouwde omgeving gaat het meer specifiek over de warmtetransitie. Uiteraard is het van groot belang dat er wordt gekeken naar energiebesparing en CO2 reductie, maar verlies vooral het thema veiligheid niet uit het oog! Alleen al in de bestaande woningbouw worden ruim 6 miljoen woningen verwarmd met een traditionele cv-ketel. Hier speelt een veilige afvoer van rookgassen een cruciale rol.

De volgende aandachtspunten dienen in ogenschouw te worden genomen voor een goed en veilig werkend rookgasafvoersysteem.

  • Correcte bevestiging van alle onderdelen van het afvoersysteem
  • Is het afschot van de eventueel horizontale delen nog in orde
  • Veroorzaakt de uitmonding geen hinder

Een compleet overzicht én een checklist voor de controle van de meest voorkomende rookgasafvoersystemen is beschikbaar via: www.hetnieuwebeugelen.nl

Concentrische rookgasafvoersystemen

Binnen ‘het nieuwe beugelen’ is de grootste vooruitgang het concentrische rookgasafvoersysteem dat als inherent veilig wordt beschouwd. Binnen de verwarmingsbranche is dit, op advies van Rogafa, de nieuwe standaard voor het aansluiten van een verwarmingsinstallatie voor zowel nieuwbouw als renovatie*. De fabrikanten van cv-toestellen leveren voor een belangrijk deel hun cv-ketels standaard af-fabriek met een concentrische aansluiting, waardoor een adapter niet meer nodig is.

Condenserende en niet-condenserende ketels

Een belangrijk veiligheidsaspect voor installateurs is dat niet-condenserende (VR) en condenserende (HR) ketels niet beide op een en hetzelfde rookgaskanaal kunnen worden aangesloten. Condenserende ketels (HR ketels, energie label B of beter) produceren rookgassen met een lagere temperatuur (<100C). Dat betekent dat er in de rookgassen ook condens (water) aanwezig is. Niet-condenserende ketels produceren hetere rookgassen (>100C). De rookgaskanalen moeten daar tegen bestand zijn. Deze verschillende rookgassen vereisen specifieke afvoeren. Wanneer dit niet wordt toegepast kunnen de kanalen versneld slijten waardoor giftig koolstofmonoxide gas kan ontsnappen.

Collectief rookgasafvoerkanaal

Een collectief rookgasafvoerkanaal is een kanaal waar meerdere CV ketels van diverse woningen op aangesloten zijn. Voor deze woningen is het van groot belang dat er géén ketels worden aangesloten die niet geschikt zijn voor het specifieke rookgasafvoersysteem. De controle van de ketels is belangrijk aangezien de niet-condenserende ketels niet meer op de markt gebracht mogen worden. Veel collectieve rookgasafvoerkanalen moeten daarom vervangen worden voor kanalen die geschikt zijn voor condenserende cv-ketels. Het vervangen van de collectieve rookgasafvoerkanalen is geen eenvoudige opgave. Elke situatie is uniek en is afhankelijk van diverse variabelen, waardoor er geen eenduidig advies kan worden afgegeven.

Eerder genoemde aspecten zorgen voor borging van extra veiligheid met betrekking tot de veiligheid rondom rookgasafvoerkanalen, een minstens zo belangrijk aspect is dat de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden door een gekwalificeerde installateur. De installateur moet aantoonbaar over kwaliteit (toetsing van de werkzaamheden) én goed opgeleid personeel beschikken. Uiteraard zijn fabrikanten bereid om advies te geven. Voor een passend advies voor uw situatie, kunt u contact opnemen met de Rogafa leden.

* Een parallel of een concentrisch systeem

In de praktijk blijkt dat het bij renovatie, vanwege de bestaande situatie, niet altijd eenvoudig is een concentrisch systeem in te kunnen richten. Dan verdient een goed geïnstalleerd parallel systeem de voorkeur.  www.hetnieuwebeugelen.nl