Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen2018-08-07T14:21:45+00:00
Wat zijn PV-panelen?2018-08-07T13:25:09+00:00

PV staat voor Photo Voltaic, vrij vertaald betekent het ‘licht’’stroom’. PV-panelen is de technische benaming voor zonnepanelen.

Wat is schone energie?2018-08-07T13:20:17+00:00

Met schone energie wordt een energiedrager bedoeld die geen CO2 emissie heeft. Met andere woorden schone energie is een energiesoort die geen klimaat en/of gezondheidsproblemen veroorzaakt.

Wat is Power-to-Gas?2018-08-08T11:14:55+00:00

Power-to-Gas is een energieopslagtechniek waarbij elektrische energie (bij voorkeur duurzaam gewonnen) wordt omgezet in een chemische energie in de vorm van gas. Hierdoor wordt het mogelijk om gas op te slaan (dat is bij elektriciteit niet langdurig mogelijk). Dit gas kan opgeslagen worden in het huidige gasleidingnetwerk.

Wat is netverzwaring?2018-08-07T13:25:45+00:00

Een all-electric woning verbruikt veel meer stroom dan een ‘traditionele’ woning, waardoor de netbelasting vele malen groter is. Het huidige laagspanningsnet is uitgelegd op 1kW per woning, terwijl een all-electric woning 2kW nodig heeft. Het spreekt dus voor zich dat het elektriciteitsnetwerk verzwaard moet worden.  

Wat is het verschil tussen fossiel gas en groengas?2018-08-07T13:21:59+00:00

Fossiel gas is ontstaan door planten en dierlijke resten uit de oudheid (een natuurlijk product) en is opgeslagen onder de grond. Door dit gas uit de aarde te halen en te verbranden ontstaat er energie. Bij dit proces komt wel CO2 vrij.
Niet fossiel gas (groengas) ontstaat als gevolg van vergisting van organisch materiaal als mest, rioolslib, enz. Bij verbranding hiervan komt géén CO2 vrij.

Wat is het verschil in CO2 uitstoot tussen gas en steenkolen ?2018-08-08T11:14:37+00:00

Aardgas en steenkolen vallen beiden in de categorie: fossiele brandstoffen. Door verbranding van deze fossiele brandstoffen ontstaat energie. Echter de CO2 uitstoot die vrijkomt bij verbranding van steenkolen is 3 groter dan bij verbranding van aardgas.

Wat is groengas?2018-08-08T11:14:58+00:00

Groengas is de verzamelnaam voor alle niet-fossiele gasvormen, het betreft gasvormen die tijdens of na verbranding geen CO2 emissie hebben. Groengas wordt schoon geproduceerd en is hernieuwbaar. Biogas, waterstofgas, en… vallen allemaal onder groengas.
Momenteel is er 100 miljoen kuub groengas beschikbaar.

Wat is groene stroom?2018-08-07T13:23:41+00:00

Groene stroom is elektriciteit die is opgewekt uit duurzame energiebronnen.

Wat is biogas?2018-08-07T13:23:06+00:00

Biogas wordt geproduceerd uit onder meer slib, afval van stortplaatsen, gft-afval en dierlijke restproducten zoals koeienmest. Deze organische producten leveren na vergisting methaan en CO2 op waaruit biogas ontstaat.

Wat betekent all-electric?2018-08-08T11:12:38+00:00

De term all-electric gaat uit van een totaal-elektrische stroomvoorziening waarbij (aard)gas niet meer nodig is. All-electric wordt pas echt interessant als de opgewekte stroom ook 100% duurzaam is opgewekt. Op dit moment wordt slechts 5% duurzame stroom opgewekt en wordt de overige 95% gerealiseerd door kolencentrales.

Slim installeren is digitalisering omarmen2019-06-04T07:55:08+00:00

Randvoorwaarden bepalen duurzame installatietechniek2019-06-04T07:58:27+00:00

Plug & Play variant volgende productinnovatie2019-06-04T08:01:10+00:00

Gespecialiseerde alleskunners2019-12-03T12:57:33+00:00